Chuyển đến Nội dung

Hạn chế đi lại tây ban nha

Tây Ban Nha cấm khách du lịch Mỹ chưa được tiêm phòng

Các hạn chế đi lại đã được áp dụng lại đối với hành khách Hoa Kỳ và bằng chứng về việc tiêm phòng là bắt buộc đối với tất cả các chuyến du lịch không thiết yếu đến Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã chính thức loại bỏ Hoa Kỳ khỏi “danh sách trắng” của mình, nghĩa là các hạn chế đối với hành khách Hoa Kỳ đã được khôi phục và bằng chứng về việc tiêm phòng sẽ được yêu cầu trước khi đi du lịch. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, tất cả khách du lịch từ…

Đọc thêm về Lệnh cấm Tây Ban Nha đối với khách du lịch Mỹ chưa được tiêm phòng