Chuyển đến Nội dung

Người Mỹ đã tiêm phòng

Các quốc gia cho phép người Mỹ được tiêm chủng được bỏ qua kiểm tra

Các quốc gia cho phép người Mỹ được tiêm chủng được bỏ qua kiểm tra

Với gần một nửa dân số trưởng thành của Hoa Kỳ đã được chủng ngừa lần đầu tiên, ngày càng có nhiều người Mỹ tìm kiếm các điểm đến phục vụ cho khách du lịch đã được tiêm chủng. Một số quốc gia hiện đang cho phép du khách Mỹ đã được tiêm phòng vào mà không cần kiểm tra hoặc kiểm dịch Covid-19. Dưới đây là những quốc gia sẽ cho phép người Mỹ bỏ qua…

Đọc thêm về các quốc gia cho phép người Mỹ được tiêm chủng bỏ qua kiểm tra