Chuyển đến Nội dung

Mặt nạ mandare

Hawaii Mở rộng Hạn chế Covid-19 thêm 60 ngày

Hawaii Gia hạn Hạn chế Du lịch và Yêu cầu Mặt nạ thêm 60 ngày nữa

Bang Hawaii đã chọn gia hạn các hạn chế liên quan đến Covid-19 thêm 60 ngày nữa. Các trường hợp của Covid-19 đang giảm sau khi số lượng trên đảo tăng đột biến trong suốt tháng 8 và tháng 10. Tuy nhiên, quyết định mở rộng các hạn chế được đưa ra do lo ngại về mức độ vi rút vẫn còn trên…

Đọc thêm về Hawaii Mở rộng Hạn chế Du lịch và Yêu cầu Mặt nạ 60 Ngày nữa