Chuyển đến Nội dung

Du lịch 2020

COVID Tác động đến Xu hướng và Hành vi Du lịch

COVID-19 đã tác động như thế nào đến cách chúng ta đi du lịch vào năm 2020

Năm nay thật bất thường về nhiều mặt, và xu hướng và hành vi du lịch của chúng tôi không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trong số các xu hướng du lịch hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm 2020 là, ưu tiên sự linh hoạt, an toàn sức khỏe, ở gần nhà, các kỳ nghỉ kéo dài và bay một mình. Bắt đầu bởi đại dịch, năm 2020 là một năm chứa đựng nhiều thay đổi. Các …

Đọc thêm về COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta đi du lịch vào năm 2020